Sekcja Mechaniki Plynów Komitetu Mechaniki PAN 2012


Po perturbacjach związanych ze zmianą Ustawy o PAN w grudniu 2011 roku został powołany w nowej kadencji Komitet Mechaniki PAN  http://www.kmech.pan.pl/. W ramach swoich pierwszych działań Komitet Mechaniki postanowił powołać wzorem lat ubiegłych Sekcje, w tym również Sekcję Mechaniki Płynów oraz opracować dostosowany do Nowej Ustawy Regulamin Komitetu Mechaniki PAN. Jedna szczególnie istotna dla Sekcji zmiana Regulaminu to wymóg aby członek Sekcji był jednocześnie członkiem Komitetu Mechaniki.

W takiej sytuacji Sekcja Mechaniki Płynów KM PAN liczy 6 czlonków:

prof. dr hab. Tadeusz Chmielniak

prof. dr hab. Piotr Doerffer

prof. dr hab. Stanisław Drobniak

prof. dr hab. Tomasz Kowalewski - przewodniczący

prof. dr hab. Jacek Rokicki         

prof. dr hab. Andrzej Styczek   

Zgodnie z Regulaminem Komitetu Mechaniki pozostałe osoby deklarujące chęć działania w ramach Sekcji otrzymują status Członka Stowarzyszonego Sekcji Mechaniki Płynów KM PAN.

Aktualna lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN jest do pobrania tutaj. Nominacje zostały wysłane poczta. Jednoczesnie zapraszamy na pierwsze zebranie nowej kadencji, które odbedzie się 19.9.2012r w Gliwicach w trakcie KKMP2012 http://kkmp2012.polsl.pl. w Gliwicach

 

Prof. Tomasz A. Kowalewski

Przewodniczący Sekcji Mechaniki Płynów

Komitetu Mechaniki PAN

tkowale@ippt.pan.pl

 

 

Strona glowna
Sklad
podsekcje
konferencje
zebrania
inne